Čistička odpadních vod - ČOV -TP 8EO

  • čistička odpadních vod TP-8EO
bez DPH: 26.364,- Kč
naše cena s DPH: 31.900,- Kč
Domovní čistička odpadních vod (ČOV) je určená pro 2-8 obyvatel. Tato biologická čistírna (ČOV) má tří hodnotovou účinnost čištění a neodbourává fosfor a dusík. Domácí čistička odpadních vod (ČOV) je certifikovaná st. zkušebnou TÜV a je vhodná k zaústění do vodoteče. Čistička odpadních vod (ČOV) je určená pro likvidaci odpadních vod z rodinných domů, drobných provozoven, chat a chalup, apod. Domácí čistička odpadních vod (ČOV) zajišťuje biologické čištění odpadní vody z WC, koupelen, kuchyní, myček nádobí i automatických praček. Součástí čističky je dmychadlo, spínací hodiny a startovací dávka bakterií Oxy Break 50g pro rychlejší nástup čistícího efektu.

Domácí čistička

 

Čistička odpadních vod (ČOV) je mechanicko-biologická domovní čistička odpadních vod (ČOV), která je určena pro čištění odpadní  vody z WC, koupelen, drobných provozoven, restauračních zařízení, chat a chalup. Domácí čistička odpadních vod (ČOV) je kompletní technologický celek. Biologicky vyčištěnou odpadní vodu je dále možné vypouštět  do povrchových nebo podzemních vod. Záleží na typu domovní čističky odpadních vod (ČOV), kterou si zvolíte. Domácí čistička odpadních vod (ČOV) TP-8EO má tří hodnotovou účinnost čištění odpadní vody a je vhodná k zaústění do vodoteče. Domovní čističky odpadních vod (ČOV) TP-6EO Ideal a TP-15EO Ideal mají pěti hodnotovou účinnost čištění odpadní vody a jsou vhodné k zaústění do vsaku.

 

Vyčištěnou odpadní vodu lze využít na zavlažování trávníků a zálivku okrasné zeleně. Výstupem z domovní čističky odpadních vod (ČOV) je kvalitně vyčištěná voda s minimálním množstvím kalu, který se usazuje uvnitř domácí čističky odpadních vod (ČOV) v odkalovací komoře. Výhodou domovní čističky odpadních vod (ČOV) je možnost jejího umístění v bezprostřední blízkosti objektu. Při výběru čističky odpadních vod (ČOV) je důležitým faktorem počet osob (EO) žijících v objektu, na který je čistička odpadních vod (ČOV) napojena. 

 

Samotný čistící efekt spočívá v mechanicko-biologickém  procesu uvnitř domovní čističky odpadních vod (ČOV). Znečištěná voda přitéká nejprve do odkalovací komory, odkud natéká do aktivačního prostoru, ve kterém probíhá biologické čištění stykem odpadní vody s bakteriálně aktivovaným kalem. Směs vody a aktivovaného biologického kalu postupuje do dosazovací komory, kde dojde k oddělení kalu a vyčištěné vodyČistící proces zajišťují bakterie, které jsou součástí dodávky domácí čističky odpadních vod (ČOV). Díky ověřené a certifikované účinnosti čištění odpadní vody, můžete z domovní čističku odpadních vod (ČOV) vypouštět vyčištěnou odpadní vodu do podzemních vod, nebo do vodoteče, aniž byste museli použít dodatečné dočištění. Aby byla zajištěna správná funkce  domovní čističky odpadních vod (ČOV) je potřeba zajistit přísun živin pro mikroorganismy čistícího procesu a zajistit trvalé provzdušňování, které bakterie potřebují pro život a čistící proces. Součástí domácí čističky odpadních vod (ČOV) je i dmychadlo, které je instalováno ve vlastní samostatné komoře uvnitř domovní čističky odpadních vod (ČOV)Domovní čističky odpadních vod (ČOV) vyžadují minimální nároky na obsluhu. Provoz domovní čističky odpadních vod (ČOV) je plně automatický a nevyžaduje každodenní obsluhu.  Doporučujeme 1 až 2x ročně provézt kontrolu usazeného kalu v domácí čističce odpadních vod (ČOV) a ten podle potřeby odčerpat. Usazený kal v domovní čističce odpadních vod (ČOV) je možné také použít pro kompostování. Domovní čističky odpadních vod (ČOV) nemají kromě dmychadla žádný elektrický spotřebič a z těchto důvodů jsou náklady na provoz a údržbu domácí čističky odpadních vod (ČOV) velmi nízké.

 

Základní nastavení množství tlakového vzduchu na provzdušňování  je u domovní čističky odpadních vod (ČOV) provedeno při expedici domácí čističky odpadních vod (ČOV) již ve výrobě. V případě  zvýšeného výskytu plovoucích nečistot na hladině u domovní čističky odpadních vod (ČOV) je nutné zvýšit množství tlakového vzduchu a dále se řídit návodem na obsluhu domácí čističky odpadních vod (ČOV), který najdete také na našich stránkách v záložce ke stažení . Regulace vzduchu se provádí pomocí ventilů na rozvaděči vzduchového potrubí uvnitř  domovní čističky odpadních vod (ČOV). Správnou funkci čističky odpadních vod (ČOV) zabezpečuje stálý přísun živin pro mikroorganismy čistícího procesu. Tím se také zmenšuje produkce odpadního kalu v domovní čističce odpadních vod (ČOV).


Provoz domovní čističky odpadních vod (ČOV) klade na uživatele minimální nároky. Funkci dmychadla uvnitř domácí čističky odpadních vod (ČOV) stačí průběžně kontrolovat sluchem. Funkci provzdušňování domovní čističky odpadních vod (ČOV) lze kontrolovat vizuálně. Předností domovní čističky odpadních vod (ČOV) jsou nízké pořizovací náklady, snadná stavební připravenost, jednoduchá obsluha. Domovní čistička odpadních vod (ČOV) má nízké energetické náklady. Na domácí čističky odpadních vod (ČOV) je zabezpečován záruční a pozáruční servis. 

 

Záruční doba na domovní čističky odpadních vod (ČOV) je 60 měsíců.

Digitalizace VHS kazet na DVD

Digitalizujeme vaše VHS videokazety na DVD do počítače, na pevný disk nebo flash disk. Záloha VHS, MiniDV, Hi8 kazet do počítače.